PAGMAMAHAL KAHIT ANO AT SINO KA MAN


http://i.vimeocdn.com/video/552988905_1280x720.jpg

Nang mga nakaraang araw hanggang sa kasalukuyang panahon ramdam nating lahat ang tensyon, pangamba, takot, panghihinayang at galit na dulot ng giyera sa ating bansa. Partikular ang giyera dulot ng Maute terrorism. Mahirap mapagtanto na ang mga bagay na ating inaayawan at kinakaungisan ay kasalukuyang nagaganap. Ang mga terorista ay patuloy na naghahasik ng mga hindi kanais-nais na bagay. Wala silang pakialam kung sila ay pumatay. Wala silang pakialam kung buwag ang ating minamahal na bansa. At wala silang ibang iniisip kundi I consider ang kanilang kapwa na mga kaaway. Tama po ang narinig natin “Mga Kaaway.” At ito po ang puno’t dulo ng mga pangyayari. Tiyak kung ganito angating pananaw sa ating kapwa, walang mamumuong pagmamahal at malasakit sa bawat isa. Hindi ba’t sinabi sa atin ng ebanghelyo na mahalin mo kahit ang iyong mga kaaway? Bakit? Simple lang kasi magkakapatid tayo kay Kristo. Sa unang pagbasa sinabi “excel in this generous service.” Totoong mahirap isabuhay ang hamon. Ngunit ito yong pagkakaiba o “uniqueness” ng pagmamahal kahit sa kaaway dahil hindi ito yong pagmamahal na kusang lumalabas na lamang sa ating pagkatao gaya ng pagmamahal natin sa mga taong malapit sa ating puso. Bagkus, ito yong pagmamahal na galling sa desisyon ng ating kalooban kahit hindi siya karapat dapat ng pagmamahal na ito. This is the “agape” in greek- the unconquerable benevelonce that no matter what the person does to us, no matter how he treats us, no matter how he insults us we will never allow bitterness against him. Ito ang pagmamahal na ipinakita ng ating panginoon. Hindi ba tayo ay mga kaaway ni Hesus everytime we commit sin? Habang tayo ay namumuhay sa pagkakasala hindi ba’t dinedeklara natin ang mga sarili natin na tayo ay kaaway ni Hesus. Ngunit hindi iyon ang pamamaraan ng pagiisip ng Diyos. Tinatawag parin niya tayo. Minamahal parin niya tayo. “Father forgive them for they know not what they are doing.” Sa Eukaristiyang ipinagdiriwang natin ngayon, sinasabihan tayo nin Hesus. Anu ka man, sino ka man mahal parin kita. A priest once said; God loves us not because we are worthy of it but because He wants us to be worthy.”         by: SEM. JOHN ANTHONY DEL VALLE, THEOLOGY 4